Thịt heo đen Nam Giang

Thịt heo đen Nam Giang là ngành hàng bao gồm các sản phẩm được chế biến từ thịt heo đen tại vùng Nam Giang, Quảng Nam. Các sản phẩm này bao gồm:

– Thịt heo đen tươi Nam Giang

– Thịt heo đen gác bếp Nam Giang

– Thịt heo đen xông khói Nam Giang

×