Hệ thống cửa hàng

Tên cửa hàng Tổ hợp tác kinh doanh heo den Chà Vàl
Địa chỉ Thôn A Bát, xã Chà Vàl, Nam Giang, Quảng Nam
Điện thoại 0987851462
Email
Website
Tên cửa hàng Tổ hợp tác kinh doanh heo đen Tà Pơơ
Địa chỉ Thôn Vinh, xã Tà Pơơ, Nam Giang, Quảng Nam
Điện thoại 0399263387
Email
Website
Tên cửa hàng Tổ hợp tác kinh doanh thịt heo đen Thạnh Mỹ
Địa chỉ Thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam
Điện thoại 0976251145
Email
Website http://heodennamgiang.com
Tên cửa hàng Tổ hợp tác kinh doanh thịt heo đen vùng Tà Bhing
Địa chỉ Thôn A Liêng, xã Tà Bhing, Nam Giang, Quảng Nam
Điện thoại 0393481040
Email
Website
Tên cửa hàng Tổ hợp tác xã Cà Dy
Địa chỉ Thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 0384903672
Email thtxacady@gmail.com
Website http://heodennamgiang.com
×